เว็บสล็อต กระแสน้ำเป็นคลื่นที่เชื่อมโยงกับสภาพอากาศสุดขั้ว

เว็บสล็อต กระแสน้ำเป็นคลื่นที่เชื่อมโยงกับสภาพอากาศสุดขั้ว

เมื่อกระแสน้ำเป็นคลื่น มีโอกาสเกิดสภาพอากาศ เว็บสล็อต ที่รุนแรงมากขึ้น เจ็ตสตรีมเป็นแถบลมที่กำหนดขอบเขตระหว่างอากาศเย็นของอาร์กติกกับอากาศทางใต้ที่อุ่นกว่า และมีการเคลื่อนตัวตามธรรมชาติบางส่วน เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบภูมิอากาศตามธรรมชาติ คลื่นเคลื่อนเหล่านั้นสามารถแปลงเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ผลักดันให้กระแสขั้วโลกเย็นไหลลงใต้และอากาศอุ่นขึ้นทางเหนือ นักวิจัย รายงานวันที่ 22 มิถุนายนในNature Climate Changeซึ่งเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับคาถาร้อนและเย็น ความแห้งแล้ง และน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ผลลัพธ์ที่ได้ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานแรกที่แสดงหลักฐานโดยตรงถึงความเชื่อมโยงระหว่างคลื่นขนาดใหญ่ในกระแสน้ำเจ็ตสตรีมกับสภาพอากาศสุดขั้ว 

ไตรโคลซานอาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียเสียได้

สารต้านจุลชีพทั่วไปสามารถขัดขวางจุลินทรีย์ที่ทำความสะอาดกากตะกอนน้ำเสียได้ไตรโคลซานหลังจากล้างท่อระบายน้ำแล้ว อาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียสกปรก ในโรงบำบัดน้ำเสีย สารต้านจุลชีพอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งสามารถทำลายจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตกากตะกอนและส่งเสริมการดื้อยาในจุลินทรีย์อื่นๆ

สารต้านจุลชีพซึ่งเป็นส่วนประกอบทั่วไปในผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เช่น สบู่ล้างมือและยาสีฟัน จะสะสมอยู่ในโรงบำบัดของเทศบาลทั่วประเทศ ในการทดลองในห้องปฏิบัติการ นักวิจัยพบว่าความเข้มข้นของไตรโคลซานในน้ำเสียสามารถทำให้ชุมชนจุลินทรีย์ไม่เสถียรที่ช่วยบำบัดของแข็งของเสีย ซึ่งสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้

นักวิจัยพบว่า Triclosan อาจกระตุ้นการเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีภูมิคุ้มกันต่อยา ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จุลินทรีย์ที่ดื้อยาจะแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมผ่านปุ๋ย ผลลัพธ์ปรากฏในวันที่ 10 มิถุนายนในEnvironmental Science & Technology

ในโรงบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล ขยะมูลฝอยจากสิ่งปฏิกูลจะถูกรวบรวมในไซโลที่ปราศจากออกซิเจน มีแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่เรียกว่าอาร์เคียย่อยสลายของแข็งให้เป็นกากตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่า มีกลิ่นที่ดีกว่า และติดเชื้อน้อยกว่า วิศวกรโยธาตรวจสอบคนงานด้วยกล้องจุลทรรศน์และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของพวกเขา รวมถึงปริมาณก๊าซมีเทนที่จุลินทรีย์ปล่อย ซึ่งเป็นการวัดการสลายตัวของตะกอน

ไตรโคลซานจำนวน 100 เมตริกตันที่คาดว่าจะถูกล้างเข้าไปในโรงบำบัดน้ำเสียของสหรัฐฯในแต่ละปีจะจบลงที่กากตะกอนนี้ การ สำรวจของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 พบว่าของแข็งของสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ประมาณ 4 มิลลิกรัมของไตรโคลซานต่อกิโลกรัมของตะกอน ระดับสูงสุดคือประมาณ 130 มก./กก. แต่นักวิจัยไม่ทราบว่าไตรโคลซานส่งผลต่อจุลินทรีย์ในพืชน้ำเสียหรือไม่

ในห้องแล็บ วิศวกรโยธา Patrick McNamara จาก Marquette University ใน Milwaukee และเพื่อนร่วมงานได้จำลองการบำบัดน้ำเสียโดยเริ่มจากจุลินทรีย์ที่เก็บมาจากโรงบำบัดในพื้นที่ที่เคยสัมผัสกับไทรโคลซานแล้ว จากนั้นนักวิจัยได้ป้อนไตรโคลซานให้กับจุลินทรีย์ที่ความเข้มข้นสามระดับ ซึ่งครอบคลุมระดับไตรโคลซานมัธยฐานในปัจจุบันถึงสี่เท่าของค่าสูงสุดที่พบในของแข็งสิ่งปฏิกูล

ที่ 5 มก./กก. นักวิจัยไม่พบการยับยั้งการผลิตมีเทนของจุลินทรีย์เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม่มีไทรโคลซาน แต่ที่ 50 มก./กก. จุลินทรีย์จะปล่อยก๊าซในปริมาณที่แปรผันอย่างมาก บางครั้งก็ต่ำ บางครั้งก็สูง ที่ 500 มก./กก. การผลิตก๊าซมีเทนของจุลินทรีย์ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับการควบคุม

McNamara คาดการณ์ว่าระดับกลางของไตรโคลซานอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับจุลินทรีย์ก่อนที่พลังการประมวลผลกากตะกอนของชุมชนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ

การค้นพบตื่นตระหนก แต่ไม่ได้ทำให้ McNamara แปลกใจ Triclosan ตั้งใจที่จะทำลายจุลินทรีย์ในบ้านของเรา เขากล่าวและอาจมีผลกระทบเช่นเดียวกันในโรงบำบัด

ในการทดสอบแยกกากตะกอนโดยใช้จุลินทรีย์ที่ไม่เคยสัมผัสกับไตรโคลซาน McNamara และเพื่อนร่วมงานพบว่าสารต้านจุลชีพในระดับสูงทำให้เกิดปริมาณยีนเฉพาะที่มีอยู่ในชุมชนจุลินทรีย์ที่เรียกว่าmexB ยีนดังกล่าวทำให้จุลินทรีย์สามารถต้านทานไตรโคลซานและยาปฏิชีวนะ เช่น ซิโปรฟลอกซาซินได้ McNamara กล่าว แม้ว่านักวิจัยยังไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้เกิดความชุกของยีนในประชากรจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น แต่ก็อาจหมายความว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ต้านทานโรคตายหมด ทิ้งแมลงดื้อยา หรือจุลินทรีย์บางตัวถ่ายโอนmexBไปยังผู้อื่น หรือทั้งสองอย่าง  

ในปัจจุบัน วิธีเดียวที่จะลดระดับน้ำเสียของไตรโคลซานคือถ้าผู้บริโภคใช้สารต้านจุลชีพน้อยลง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกากำลังทบทวนการใช้ไตรโคลซานในสินค้าอุปโภคบริโภค

วิศวกรโยธา Rolf Halden จากมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาใน Tempe กล่าวว่าการค้นพบนี้ได้รับความสนใจ “การควบคุมสารต้านจุลชีพในน้ำเสียควรมีความสำคัญสำหรับประเทศชาติ” เขากล่าว เว็บสล็อต